See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

 • A2.jpg
 • A3.jpg
 • B1.jpg
 • C3.jpg
 • D4.jpg

ผู้อำนวยการ

 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

 

บริหารงานทั่วไป

นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

งานนโยบายและแผน
นายวิชายศ หรรษา

นายวิชายศ หรรษา

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
นายวชิร มนต์คาถา

นายวชิร มนต์คาถา

งานอาคารสถานที่
นายพงษ์นารายณ์ สาลี

นายพงษ์นารายณ์ สาลี

งานยานพาหนะ
นายนฤพันธ์ เมืองโคตร

นายนฤพันธ์ เมืองโคตร

งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาววรัญญา เอี่ยมสำอางค์

นางสาววรัญญา เอี่ยมสำอางค์

งานธุรการและสารบรรณ
นายจิรวัฒน์ สุทธิบุตร

นายจิรวัฒน์ สุทธิบุตร

งานอาคารและสถานที่
นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

งานรักษาความปลอดภัย/งานธุรการ
นางสาวฐิติกานต์ โพธินา

นางสาวฐิติกานต์ โพธินา

งานอนามัยและโภชนาการ

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 18 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

231769
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
150
199
737
229843
3397
5252
231769

หมายเลขของเครื่องท่าน: 54.172.135.8
2022-01-19 13:59

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!