ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ปีการศึกษา2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ได้แก่
1. บกพร่องทางการเห็น
2. บกพร่องทางการได้ยิน
3. บกพร่องทางสติปัญญา
4. บกพร่องทางร่างกาย
5. บกพร่องทางการเรียนรู้
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บกพร่องทางพฤติกรรม
8. ออทิสติก
9. พิการซ้อน
 อายุ แรกเกิด-18 ปี
 เรียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 สมัครแล้วเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการทั้ง 5 อำเภอ

ช่องทางการสมัครเรียน :
1. สมัครออนไลน์
แบบฟอร์มสมัครเรียน ปีการศึกษา2563
กด >> https://forms.gle/k2F1EdHTtckPLAT57

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1jCbF5onQNXLmAjn-BI_goqSp6IIv4k6y/view?usp=sharing

2. สมัครด้วยตนเอง (จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30น.)
? แผนที่ https://goo.gl/maps/uznLfQjyyKwWZfrx9
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
9/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

สอบถามรายละเอียด :
• โทร 037-213-099
• ครูสุพัตรา 097-116-3946
• ครูกนกวรรณ 082-611-0234
• ผ่านข้อความใน Facebook เพจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
• ผ่านช่องทางเว็บไซต์ : http://specialprachin.ac.th/