วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี พันเอกอภิชา คุณสิงห์ เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมวันเด็กได้มีการแสดงของเด็กๆนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถ อีกทั้งยังมีการจับสลากของขวัญ ของรางวัล เกมนันทนา และอื่นๆอีกมากมาย
ทางศูนย์ฯปราจีนบุรี นำโดยผู้อำนวยการอรณิชชา สังข์มณี คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่ได้มอบเงิน ของขวัญ ของรางวัล ขนม นม อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆอีกมากมาย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความรัก ความเมตตา แก่ผู้ใหญ่ใจดีในครั้งต่อๆไป 
......ขอบพระคุณค่ะ ......