ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี l Prachin Buri Special Education Center

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 8 ถนนปราจีนธานี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

Address : 9/1 Moo 8 Prachintanee Road Banpra Sub-District Muang District Prachinburi 25230 

Cotact : E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-3721-3099 Fax0-3721-3099